Εγγραφείτε στο newsletter μας
Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου
στο Κολχικό Λαγκαδά

Τρόποι επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγροτεμάχιο 677 Κολχικού, 57200
Τηλέφωνο
+30 23940 20489
Email
info@biogaslagada.gr
01
03
Καλέστε μας

+30 23940 20489

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣ

Η υλοποίηση
της ιδέας

0
kW
ισχύος
0
MWh
ηλεκτρικής ενέργειας
0
τόνοι
κτηνοτροφικών και
αγροβιομηχανικών αποβλήτων
0
τόνοι
χωνεμένου υπολλείματος

Το εγχείρημα ξεκίνησε ως ιδέα το 2009 με αφορμή την ραγδαία ανάπτυξη αυτού του τύπου των μονάδων στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ιταλία.

Το σχήμα, που από την αρχή έως και σήμερα παραμένει το ίδιο, περιλαμβάνει τέσσερεις σύγχρονες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις (Γ. & Κ. Κεφαλάς Ο.Ε., Παναγιώτης & Αδάμ Δαργινάκης, Φάρμα Καρβουνίδη, Φάρμα Μουρατίδη), καθώς και τους μετόχους της εταιρείας γεωργικών συμβούλων Ergoplanning Ε.Π.Ε. (Βασίλης & Σπύρος Τζιάκας, Τάσος Μητσόπουλος).

Πρόκειται για ένα συνεργατικό σχήμα όπου καθένας προσφέρει για την ορθή λειτουργία της μονάδας και όλοι επωφελούνται πολλαπλά. Η εταιρεία συστήθηκε το 2011 και ο σχεδιασμός της μονάδας ολοκληρώθηκε το 2015.

Η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. ανήκει στον Όμιλο Εταιρειών Ergoplanning με πλήθος δραστηριοτήτων και ερευνητικών δράσεων, σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο.  Η Ergoplanning Ε.Π.Ε. προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη συλλογή, μεταφορά και τελική διαχείριση οργανικών αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου, καθώς και υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ με χρήση βιομάζας – βιοαερίου.

Το πιστοποιημένο εργαστήριο αναλύσεων Qlab, αποτελεί το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με την τεχνική ικανότητα για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε μονάδες βιοαερίου.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Μονάδα παραγωγής βιοαερίου, Κολχικό Λαγκαδά, Ελλάδα
Εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια που διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, στη μονάδα παράγεται οργανικό εδαφοβελτιωτικό που διατίθεται σε αγροτεμάχια της περιοχής, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας λίπανση, φιλική προς το περιβάλλον και με χαμηλό κόστος.

Παραγωγική λειτουργία
και περιβαλλοντικά ωφέλη

Έπειτα από επιτυχή συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς και μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας JESSICA εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του έργου και τον Μάρτιου του 2016 ξεκίνησε η υλοποίηση του. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, σε διάστημα ρεκόρ 6 μηνών, και κατευθείαν μπήκε σε παραγωγική λειτουργία.

Σήμερα, η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. λειτουργεί σε πλήρη παραγωγή και συμβάλει καθοριστικά στην επεξεργασία αποβλήτων που προέρχονται όχι μόνο από τις μονάδες των 4 μετόχων, αλλά και από άλλες 10 πτηνο-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής, καθώς και από 5 αγροβιομηχανίες.

Χωρίς την ύπαρξη της μονάδας βιοαερίου:

Εμπλουτίζει τους φτωχούς σε οργανική ουσία αγρούς με οργανική ουσία.
Εξουδετερώνει την οξύτητα των εδαφών εξαιτίας του αλκαλικού του pH.
Εξοικονομεί και απαλλάσσει από την χρήση χημικών λιπασμάτων.

Ορθή περιβαλλοντική διαχείριση

Επικοινωνήστε με την μονάδα μας για τη μεταφορά των αποβλήτων σας

Καλέστε μας

+30 23940 20489

ΕΡΕΥΝΑ

Συμμετέχουμε σε εθνικά και
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα

Νέες τεχνολογίες, όπως η καλλιέργεια μικροφυκών, η καλλιέργεια μεθανογόνων μικροοργανισμών, η παραγωγή υδρογόνου και η αναβάθμιση του βιοαερίου προς βιομεθάνιο αποτελούν μέρος των ερευνητικών μας δράσεων.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Συχνές ερωτήσεις

  • Μεταφορά πρώτων υλών στη μονάδα με βυτιοφορά οχήματα για υγρές πρώτες ύλες και με φορτηγά οχήματα για στεγνές πρώτες ύλες
  • Αποθήκευση σε δεξαμενή (προδεξαμενή) για υγρές πρώτες ύλες και σε ανοιχτές επιφάνειες αποθήκευσης για στεγνές πρώτες ύλες (πίστα ενσίρωσης ή επιφάνεια αποθήκευσης βιομάζας)
  • Αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία σε ωριαία βάση από προδεξαμενή για υγρές πρώτες ύλες και για στεγνές πρώτες ύλες που αναμιγνύονται στη δεξαμενή αυτή και από τροφοδότη στερεών πρώτων υλών για τις φυτικές πρώτες ύλες.
  • Παραμονή περίπου 35 ημερών στις θερμαινόμενες και αναδευόμενες δεξαμενές χώνευσης για παραγωγή βιοαερίου
  • Άντληση του υπολείμματος στις δεξαμενές αποθήκευσης μετά το πέρας της παραγωγής βιοαερίου

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του βιοαερίου στον Ελλαδικό χώρο, ενώ το έτος 2012 λειτουργούσαν λιγότερες από 10 μονάδες βιοαερίου με συνολική ηλεκτρική ισχύ που δεν ξεπερνούσε τα 4-5 MWe σήμερα λειτουργούν 281 με συνολική ισχύ που ξεπερνά τα 25 MWe. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης λειτουργούν σήμερα τρεις μονάδες βιοαερίου, η μία είναι ο εταίρος ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΕ που λειτουργεί στην περιοχή του Λαγκαδά, μία στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης και μία στην περιοχή της Χαλκηδόνας, η κάθε μία μονάδα βιοαερίου είναι της τάξης του 1 MWe και πρέπει να σημειωθεί ότι και οι τρεις ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μέσα στο 2016.

Η αναερόβια χώνευση αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη διεργασία διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, τόσο αγροτικής (φυτικής ή/και ζωικής) όσο και αστικής προέλευσης. Πρόκειται για διεργασία με μεγάλο εύρος εφαρμογής σε διαφορετικά υποστρώματα, ικανοποιητικές αποδόσεις σε βιοαέριο και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η αναερόβια αποικοδόμηση των οργανικών υποστρωμάτων (κτηνοτροφικά απόβλητα, αγροτικά υπολείμματα κ.α.) πραγματοποιείται με τη συνδυασμένη δράση διαφόρων μικροοργανισμών σε περιβάλλον, που απουσιάζει το οξυγόνο. Η διεργασία αυτή περιλαμβάνει μία σειρά πολύπλοκων αντιδράσεων. Το αποτέλεσμα αυτών είναι η μετατροπή της οργανικής ουσίας σε βιοαέριο (CH4 και CO2) και σε σταθεροποιημένη οργανική ύλη. Η τεχνολογία του βιοαερίου θεωρείται η καταλληλότερη οδός για την επεξεργασία των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, καθώς εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων αγροτοβιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων που επέρχεται από τη χρήση της, ανακτάται και ενέργεια υπό τη μορφή του CH4. Το παραγόμενο CH4 χρησιμοποιείται σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και η παραγόμενη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος καθιστώντας την τεχνολογία μία ελκυστική επένδυση.

Τα προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης είναι το βιοαέριο και το χωνεμένο
υπόλειμμα. Το χωνεμένο υπόλειμμα είναι ένα πολύτιμο
εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και θρεπτικούς
μικροοργανισμούς, το οποίο μπορεί να εναρμονιστεί στα εδάφη με το συνηθισμένο
εξοπλισμό εφαρμογής της υγρής κοπριάς. Σε σχέση με την ακατέργαστη ζωική
στερεή κοπριά, το χωνεμένο υπόλειμμα έχει βελτιωμένη αποδοτικότητα λίπανσης
λόγω της ομοιογένειας και της υψηλότερης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών,
την καλύτερη αναλογία C/N και τις σημαντικά μειωμένες οσμές.

  • Επιφανειακή άρδευση του μη επεξεργασμένου ή του υγρού κκλάσματος του υπολείμματος με βυτιοφόρα οχήματα στους αγρους
  • Διασπορά του στερού κλάσματος στους αγρούς με τη βοήθεια αγροτικών μηχανημάτων
  • Συσκευασία του στερεού κλάσματος χωρίς καμία επεξεργασία σε μεγασάκους για χονδρική πώληση ή χύδην πώληση σε φορτηγά.
  • Κομποστοποίηση του στερεού κλάσματος και περαιτέρω επεξεργασία πριν την πώληση: Εμπλουτισμός με θρεπτικά συστατικά, ξήρανση, σακοποίηση, πελετοποίηση.
ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ

Διαβάστε στο blog μας

European Food Biomass & Bioeconomy Summit

European food biomass & bioeconomy summit – Επίσκεψη στο Βιοαέριο Λαγκαδά

Η Βιοαέριο Λαγκάδα Α.Ε. είχε την χαρά και την τιμή να συμμε
Νέα ιστοσελίδα - Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Η νέα μας ιστοσελίδα

Καλώς ήρθατε στην ανανεωμένη μας ιστοσελίδα! Μάθετε τα πά
ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Εγγραφείτε στο newsletter μας για νέα... γεμάτα ενέργεια!