Καλέστε μας
+30 23940 20489
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Καλέστε μας+30 23940 20489
Ακολουθήστε μας
Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου
στο Κολχικό Λαγκαδά

Τρόποι επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγροτεμάχιο 677 Κολχικού, 57200
Τηλέφωνο
+30 23940 20489
Email
info@biogaslagada.gr

Συχνές ερωτήσεις

1. Πως συνεισφέρει η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. στη προστασία του περιβάλλοντος;

Μέσω της συλλογής μεγάλου μέρους των τοπικά διαθέσιμων κτηνοτροφικών και οργανικών αποβλήτων από τη Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. και μεταφορά στην μονάδα βιοαέριου της εταιρείας στο Κολχικό Λαγκαδά.

2. Με ποιες πρώτες ύλες τροφοδοτείται η μονάδα;

Το μίγμα των πρώτων υλών της μονάδας βιοαερίου αποτελείται από τα παρακάτω: Υγρή και στεγνή κοπριά βοοειδών, υγρή και στεγνή κοπριά πτηνών, υγρή κοπριά χοίρων, τυρόγαλα, υγρό απόβλητο ελαιοτριβείου, φλούδες και πούλπες φρούτων, φρούτα και λαχανικά, ενσίρωμα ενεργειακών φυτών, απόβλητα εκκοκιστηρίου, στέμφυλα, οξοποιημένος οίνος, μαγιά μπύρας, υπολείμματα απόσταξης αρωματικών φυτών και υποπροϊόντα παραγωγής βιοκαυσίμων.

3. Ποιο είναι το περιβαλλοντικό όφελος από τη λειτουργία της Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.;

 • Χρήση του χωνεμένου υπολείμματος ως εδαφοβελτιωτικό στους αγρούς, το οποίο εμπλουτίζει τους φτωχούς σε οργανική ουσία αγρούς, εξουδετερώνει την οξύτητα των εδαφών εξαιτίας της αλκαλικότητας του και εξοικονομεί ή απαλλάσει από τη χρήση χημικού λιπάσματος
 • Αδρανοποίηση μεγάλης ποσότητας τοπικά διαθέσιμων οργανικών αποβλήτων
 • Παραγωγής πράσινης ενέργειας

Σε αριθμούς, το 2017 η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε, επεξεργάστηκε:

 • 70.000t. υγρή κοπριά αγελάδων
 • 5.000t. κοπριά πτηνοτροφείων
 • 1.000t. κοπριά χοίρων
 • 6.000t. τυρόγαλα
 • 2.000t. απόβλητα ελαιοτριβείων

Το 2017 η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. παρήγαγε 8,5MWh πράσινο ρεύμα με ανίστοιχη εξοικονόμηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 494.700kgr

 • Μεταφορά πρώτων υλών στη μονάδα με βυτιοφορά οχήματα για υγρές πρώτες ύλες και με φορτηγά οχήματα για στεγνές πρώτες ύλες
 • Αποθήκευση σε δεξαμενή (προδεξαμενή) για υγρές πρώτες ύλες και σε ανοιχτές επιφάνειες αποθήκευσης για στεγνές πρώτες ύλες (πίστα ενσίρωσης ή επιφάνεια αποθήκευσης βιομάζας)
 • Αυτοματοποιημένη εισαγωγή των πρώτων υλών στην παραγωγική διαδικασία σε ωριαία βάση από προδεξαμενή για υγρές πρώτες ύλες και για στεγνές πρώτες ύλες που αναμιγνύονται στη δεξαμενή αυτή και από τροφοδότη στερεών πρώτων υλών για τις φυτικές πρώτες ύλες.
 • Παραμονή περίπου 35 ημερών στις θερμαινόμενες και αναδευόμενες δεξαμενές χώνευσης για παραγωγή βιοαερίου
 • Άντληση του υπολείμματος στις δεξαμενές αποθήκευσης μετά το πέρας της παραγωγής βιοαερίου

Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του βιοαερίου στον Ελλαδικό χώρο, ενώ το έτος 2012 λειτουργούσαν λιγότερες από 10 μονάδες βιοαερίου με συνολική ηλεκτρική ισχύ που δεν ξεπερνούσε τα 4-5 MWe σήμερα λειτουργούν 281 με συνολική ισχύ που ξεπερνά τα 25 MWe. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης λειτουργούν σήμερα τρεις μονάδες βιοαερίου, η μία είναι ο εταίρος ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΑΕ που λειτουργεί στην περιοχή του Λαγκαδά, μία στον Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης και μία στην περιοχή της Χαλκηδόνας, η κάθε μία μονάδα βιοαερίου είναι της τάξης του 1 MWe και πρέπει να σημειωθεί ότι και οι τρεις ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μέσα στο 2016.

Η αναερόβια χώνευση αποτελεί μια αρκετά διαδεδομένη διεργασία διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, τόσο αγροτικής (φυτικής ή/και ζωικής) όσο και αστικής προέλευσης. Πρόκειται για διεργασία με μεγάλο εύρος εφαρμογής σε διαφορετικά υποστρώματα, ικανοποιητικές αποδόσεις σε βιοαέριο και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η αναερόβια αποικοδόμηση των οργανικών υποστρωμάτων (κτηνοτροφικά απόβλητα, αγροτικά υπολείμματα κ.α.) πραγματοποιείται με τη συνδυασμένη δράση διαφόρων μικροοργανισμών σε περιβάλλον, που απουσιάζει το οξυγόνο. Η διεργασία αυτή περιλαμβάνει μία σειρά πολύπλοκων αντιδράσεων. Το αποτέλεσμα αυτών είναι η μετατροπή της οργανικής ουσίας σε βιοαέριο (CH4 και CO2) και σε σταθεροποιημένη οργανική ύλη. Η τεχνολογία του βιοαερίου θεωρείται η καταλληλότερη οδός για την επεξεργασία των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων, καθώς εκτός από τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των διαφόρων αγροτοβιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων που επέρχεται από τη χρήση της, ανακτάται και ενέργεια υπό τη μορφή του CH4. Το παραγόμενο CH4 χρησιμοποιείται σε συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και η παραγόμενη ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος καθιστώντας την τεχνολογία μία ελκυστική επένδυση.

Τα προϊόντα της αναερόβιας χώνευσης είναι το βιοαέριο και το χωνεμένο
υπόλειμμα. Το χωνεμένο υπόλειμμα είναι ένα πολύτιμο
εδαφοβελτιωτικό, πλούσιο σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο και θρεπτικούς
μικροοργανισμούς, το οποίο μπορεί να εναρμονιστεί στα εδάφη με το συνηθισμένο
εξοπλισμό εφαρμογής της υγρής κοπριάς. Σε σχέση με την ακατέργαστη ζωική
στερεή κοπριά, το χωνεμένο υπόλειμμα έχει βελτιωμένη αποδοτικότητα λίπανσης
λόγω της ομοιογένειας και της υψηλότερης διαθεσιμότητας θρεπτικών συστατικών,
την καλύτερη αναλογία C/N και τις σημαντικά μειωμένες οσμές.

 • Επιφανειακή άρδευση του μη επεξεργασμένου ή του υγρού κκλάσματος του υπολείμματος με βυτιοφόρα οχήματα στους αγρους
 • Διασπορά του στερού κλάσματος στους αγρούς με τη βοήθεια αγροτικών μηχανημάτων
 • Συσκευασία του στερεού κλάσματος χωρίς καμία επεξεργασία σε μεγασάκους για χονδρική πώληση ή χύδην πώληση σε φορτηγά.
 • Κομποστοποίηση του στερεού κλάσματος και περαιτέρω επεξεργασία πριν την πώληση: Εμπλουτισμός με θρεπτικά συστατικά, ξήρανση, σακοποίηση, πελετοποίηση.