Καλέστε μας
+30 23940 20489
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Καλέστε μας+30 23940 20489
Ακολουθήστε μας
Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου
στο Κολχικό Λαγκαδά

Τρόποι επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγροτεμάχιο 677 Κολχικού, 57200
Τηλέφωνο
+30 23940 20489
Email
info@biogaslagada.gr

Έργο: PUREHy

Πληροφορίες για το έργο

Μία από τις πλέον διαδεδομένες και υψηλού βαθμού αειφορικότητας διεργασίες εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι η αξιοποίηση της βιομάζας μέσω παραγωγής βιοαερίου. Το βιοαέριο είναι θερμικά πλούσιο (21 MJ/Nm³, για 50% CH4), πλην όμως θεωρείται καύσιμο χαμηλής ποιότητας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και γι αυτό έχει μελετηθεί εκτενώς η αναμόρφωση βιοαερίου προς παραγωγή μειγμάτων H2/CO2. Η αποδοτική όμως χρήση του Η2 ως καυσίμου (π.χ. σε κυψελίδες καυσίμου) απαιτεί υψηλή καθαρότητα και επομένως μια επιπλέον, απαιτητική και ενεργειοβόρο κατεργασία διαχωρισμού/εμπλουτισμού.

Η πλέον διαδεδομένη μέθοδος εμπλουτισμού Η2 στηρίζεται σε διεργασίες προσρόφησης με εναλλαγή πίεσης (pressure swing adsorption, PSA) οι οποίες όμως δεν μπορούν να συνδυαστούν βέλτιστα με διαδικασίες παραγωγής Η2 που λαμβάνουν χώρα σε ήπιες συνθήκες ή/και σε χαμηλή κλίμακα κυρίως λόγω κόστους εγκαταστάσεων. Αντίθετα, η τεχνολογία μεμβρανών προσφέρεται για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό μιγμάτων H2/CO2 χαμηλής-μέσης πίεσης ή/και διεργασίες χαμηλής ή υψηλής δυναμικότητας λόγω των εγγενών πλεονεκτημάτων τους (φορητότητα, απλή λειτουργία, εξοικονόμηση ενέργειας/κόστους, ευκολία ανα/υπό-κλιμάκωσης). Στόχος του έργου PUREHY είναι η ανάπτυξη ημι-πιλοτικής ολοκληρωμένης μονάδας (η πρώτη στην Ελλάδα) παραγωγής καθαρού Η2 μέσω αναμόρφωσης βιοαερίου με τη χρήση νέου συστήματος διαχωρισμού με βάση το βέλτιστο συνδυασμό κεραμικών και πολυμερικών μεμβρανών για την αποδοτική ανάκτηση Η2 σε ήπια θερμοκρασία και πίεση.

Στόχος του προτεινόμενου έργου είναι η ανάπτυξη ημι-πιλοτικής ολοκληρωμένης μονάδας (ηπρώτη στην Ελλάδα) παραγωγής καθαρού Η2 (1 Nm3/h) μέσω αναμόρφωσης βιοαερίου με τηχρήση νέου συστήματος διαχωρισμού με βέλτιστο συνδυασμό κεραμικών και πολυμερικώνμεμβρανών για αποδοτική ανάκτηση Η2 (καθαρότητας > 99.97%) σε ήπια θερμοκρασία και πίεση.Σημειωτέον ότι ενώ οι πολυμερικές μεμβράνες παρέχουν τις πλέον πρακτικές λύσεις για διαχωρισμούς CO2, η χρήση κεραμικών υλικών είναι απαραίτητη λόγω των αυστηρών απαιτήσεων καθαρότητας και απόδοσης, δεδομένου ότι τα πολυμερικά υλικά δε μπορούν να εξασφαλίσουν των επιθυμητό συνδυασμό υψηλής εκλεκτικότητας και διαπερατότητας, όπως συμβαίνει στην περίπτωσητων κεραμικών.

ΕΠΑΝΕΚ

Κοινοποιήστε το:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email
Share on print
Print

Εταίροι

Ερευνητικοί Φορείς
ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος", ΕΚΕΤΑ
Άλλες εταιρείες
ΕΛΒΙΟ

Τίτλος έργου

Ανάπτυξη αναμορφωτή βιοαερίου με αυτόνομα συστήματα μεμβράνης για παραγωγή και ανάκτηση υδρογόνου υψηλής καθαρότητας

Προϋπολογισμός
122.000,00€
Έναρξη
28/6/18
Χρηματοδότηση
Ελλάδα & Ε.Ε.
Η ιστοσελίδα του έργου