Καλέστε μας
+30 23940 20489
Εγγραφείτε στο newsletter μας
Καλέστε μας+30 23940 20489
Ακολουθήστε μας
Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου
στο Κολχικό Λαγκαδά

Τρόποι επικοινωνίας

Διεύθυνση
Αγροτεμάχιο 677 Κολχικού, 57200
Τηλέφωνο
+30 23940 20489
Email
info@biogaslagada.gr

Έργο: NH3end

Πληροφορίες για το έργο

Το NH3end στοχεύει στην ανάπτυξη μίας καινοτόμας και αποτελεσματικής ολοκληρωμένης τεχνολογίας η οποία θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων βιοαέριου με ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο.

Αναλυτικά:

Το NH3END θα αναπτύξει μία καινοτόμα μέθοδο βιοενίσχυσης και διατήρησης μικτών μεθανογόνων πληθυσμών στους αναερόβιους βιοαντιδραστήρες ικανών να ανταποκρίνονται πλήρως στα σημερινά επίπεδα συγκεντρώσεων NH3 που λειτουργούν οι μονάδες βιοαερίου στην Ελλάδα. Με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της αναερόβιας αποικοδόμησης θα βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις των μονάδων βιοαερίου καθώς θα αυξηθεί ο βαθμός αποικοδόμησης της οργανικής ουσίας (απόβλητα) πριν την εναπόθεση τους στον τελικό αποδέκτη.

Επιπλέον, θα επιτευχθεί η λειτουργία των μονάδων στη μέγιστη απόδοση τους με τη χρήση μικρότερων ποσοτήτων οργανικής ύλης, πράγμα το οποίο συνεπάγεται, μικρότερο κόστος μεταφοράς τόσο της οργανικής ύλης προς τη μονάδα, όσο και της επεξεργασμένης οργανικής ύλης προς τον τελικό αποδέκτη. Εκτός από το οικονομικό όφελος θα μειωθεί και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των μονάδων καθώς θα μειωθούν οι εκπομπές σε CO2, από τη μείωση των μεταφορών.

Επιπρόσθετα των παραπάνω, για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μονάδων παραγωγής βιοαερίου, στα πλαίσια του NH3END θα αναπτυχθεί μία συνδυασμένη τροποποιημένη μέθοδος όπου θα γίνεται ανάκτηση της διαλυμένης NH3 στα υγρά εκροής της μονάδας βιοαερίου υπό τη μορφή βιομάζας (φυκιών) συμβάλλοντας στη μείωση του αζώτου αλλά και του φωσφόρου στα επεξεργασμένα υποστρώματα.

Περαιτέρω, το ΝΗ3END θα ενισχύσει την αυτοματοποιημένη λειτουργία των μονάδων βιοαερίου με την ανάπτυξη ενός προβλεπτικού ελεγκτή ο οποίος θα ελέγχει τις λειτουργικές παραμέτρους του βιοαντιδραστήρα βελτιστοποιώντας την διαδικασία. Ο συνδυασμός των καινοτόμων δράσεων που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του NH3END θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής του μεθανίου κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι το ετήσιο κέρδος θα αυξηθεί κατά 45% (τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 30%, ενώ το κόστος παραμένει το ίδιο) και για 1 MWe εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου η περίοδος αποπληρωμής θα μειωθεί κατά 1.2 χρόνια κάνοντας την επένδυση πιο ελκυστική (1 MWe είναι μια συνηθισμένη κατάσταση στην Ελλάδα).

ΕΠΑΝΕΚ

Κοινοποιήστε το:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
Share on email
Email
Share on print
Print

Εταίροι

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Άλλες εταιρείες
Qlab, Draxis

Τίτλος έργου

Αντιμετώπιση της τοξικότητας της αμμωνίας NH3 στις μονάδες βιοαερίου

Προϋπολογισμός
239.400,00€
Έναρξη
28/6/18
Χρηματοδότηση
Ελλάδα & Ε.Ε.
Η ιστοσελίδα του έργου