Το βραβείο για την εταιρεία παρέλαβε ο κ. Σπύρος Τζιάκας Τα Βραβεία Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης 2017 είναι μία γιορτή για το περιβάλλον. Ένας ετήσιος θεσμός που τιμά τις δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση αποβκλήτων –ένα ζήτημα σήμερα πιο επίκαιρο από…